BIP Archiwalny - A_DPSu (data archiwizacji: 2013-01-21, powód archiwizacji: Likwidacja jednostki zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVIII/789/12 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5
Symbol: DPSu
Adres: os. Hutnicze 5, 31-917 Kraków
Telefon: +48126442452
Faks: 012 644-24-52
Email: dpsh@interia.pl
WWW: http://brak
Zakres działania: DPS jest jednostką świadczącą osobom niepełnosprawnym intelektualnie,wymagającym całodobowej opieki usługi bytowe i opiekuńcze.
Uwagi: sekretariat czynny 7.30-15.30
Władze:
Dyrektor   Tadeusz Skiba

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki