BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie, os. Hutnicze 5