BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie, os. Hutnicze 5

Jak załatwić sprawę

 

Zasady udzielania informacji publicznej:

1. Informacje publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Jednostki. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. Informacja publiczna , która może być niezwłocznie udostępniona , jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólne dostępnych.

 

Wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej

 

 

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej określa procedura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Procedrura MOPS