BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Informacje organizacyjne:

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Jana Matejki
os. Szkolne 21
31-977 Kraków

www.cku.krakow.pl

e-mail: sekretariat@cku.krakow.pl

Bliższych informacji udziela sekretariat
ds. uczniowskich
poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1800,
sobota w godz. 800 - 1600


tel. 012 - 644 51 66,
642 19 00 w. 13, 15, 16 lub 17