BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Finanse i mienie

(szczegółowe informacje na pasku po lewej stronie w podmenu "Budżet" oraz "Mienie")