BIP MJO - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

 

Schemat organizacyjny Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

Schemat organizacyjny (pdf)

 

Dyrektor Centrum

Marek Filipczyk

Zastępca dyrektora (wydział mechaniczny)

Mirosław Witczak

Zastępca dyrektora (wydział budowlany)

Piotr Pasternak

Kierownik pracowni (wydział mechaniczny)

Przemysław Filipczyk

Kierownik pracowni (wydział budowlany)

Gerard Teper

Kierownik ds. kształcenia ustawicznego

Barbara Dobrek

Główna księgowa

Agnieszka Płaneta

Sekretarz Centrum

Olga Kowalkowska