BIP MJO - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

 

W Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)  na ePUAP: /CKZ1Krakow/SkrytkaESP

 

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

 

Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP: https://epuap.gov.pl/

 

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu. W naszym przypadku wpisujemy Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie. Po wypełnieniu wszystkich danych należy przygotowany dokument podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku skorzystania z profilu zaufanego zostaniemy poproszeni o wpisanie kodu autoryzacyjnego przesłanego SMS na telefon komórkowy wskazany podczas rejestracji swojego konta na ePUAP.

 

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, TXT, BMP, JPG, PDF.

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 500 MB.

 

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Centrum, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.