BIP MJO - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie
Symbol: CKP
Adres: ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków
Telefon: +48124222670, +48124223218
Faks: 12-422-32-18
Email: ckpkrakow@interia.pl
WWW: http://www.ckz.krakow.pl
NIP: 6761687686
REGON: 351133551
Zakres działania: Działalność edukacyjna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak mail do Inspektora ochrony danych Państwa jednostki – inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor  Marek Filipczyk

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki