BIP Archiwalny - A_ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
Dokument archiwalny

Redakcja

Administrator: Grażyna Marszał

Redaktor: Barbara Kaczmarek

e-mail: uczniowski@zsz1.krakow.pl

tel. 12 421-38-44 wew. 32

Kontakt: Danuta Sokołów

tel. 12 421-38-44