BIP Archiwalny - A_ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
Dokument archiwalny

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

Nazwa ewidencji / rejestru

Archiwum

Kontakt  Sposób uzyskania informacji

- rejestr pracowników szkoły

- rejestr pieczęci

- archiuwum akt osobowych pracowników szkoły

SEKRETARIAT SZKOŁY, KADRY
pok. 101
tel. 12 421-38-44  wew. 14

- osobiście

- telefonicznie

- na pisemny wniosek

- wydanie duplikatu dokumentu

- wydanie zaświadczenia

- dokumentacja księgowa szkoły

- dokumenatcja płac

- archiwum dokumentacji księgowej szkoły

- archiwum dokumentacji płac

- kapitał początkowy

KSIĘGOWOŚĆ
pok. 112
tel. 12 421-38-44  wew. 11

- osobiście

- telefonicznie

- na pisemny wniosek

- wydanie zaświadczenia

- ewidencja uczniów

- rejestr wydanych legitymacji i duplikatów legitymacji szkolnych

- rejestr wydanych zaświadczeń

- archiwum arkuszy ocen, protokołów maturalnych,

- rejestr wydanych świadectw i dyplomów,

- rejestr drukków ścisłego zarachowania

SEKRETARIAT UCZNIOWSKI
pok. 110
tel 12 421-38-44  wew. 32

- osobiście

- telefonicznie

- na pisemny wniosek

- wydanie zaświadczenia

- wydanie duplikatu dokumentu