BIP Archiwalny - A_ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
Dokument archiwalny

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie:

schemat organizacyjny

adres: 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 4

telefon: 12-421-38-44

fax 12-421-50-36

 

www.zsz1.krakow.pl

e-mail: ekosacka@zsz1.krakow.pl ; sekretariat@zsz1.krakow.pl ; uczniowski@zsz1.krakow.pl

 

dyrektor: Elżbieta Kosacka

zakres działania: edukacja

 

 

W skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 wchodzą:

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE I ELEKTRONICZNE NR 23 (4-letnie)

 

 ZAWÓD:  
  technik ekonomista
  technik handlowiec
  technik elektronik
  technik obsługi turystycznej
  technik logistyk
  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 24

 ZAWÓD:  
  sprzedawca
  klasa wielozawodowa

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 9

na podbudowie szkoły średniej (3-semestralna)

 ZAWÓD:  
  technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  technik administracji