BIP MJO - Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

 2019 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU/

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

– roboty budowlane

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza,

30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 235

zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

„Remont korytarza głównego, pomieszczenia socjalnego WF oraz inne prace remontowe w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

przy ul. Juliusza Lea 235”.

 

Modyfikacja ogłoszenia/zaproszenie

 

Ogłoszenie/zaproszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót,

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

 

- zamieszczono dnia 26.06.2019 r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

-zamieszczono dnia 12.07.2019 r. 

 

 

 

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

"Remont korzytarza głównego, pomieszczenia socjalnego WF oraz inne prace remontowe"

w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. J. Lea 235.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. osób, które będą uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót,

Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

Załącznik nr 5 – Wykaz robót,

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

WYNIK PRZETARGU