BIP MJO - Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

Zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej

C:Documents and SettingssekretariatPulpit

Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych

i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny  wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 
 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR LUCYNA ŁUKAŃSKA
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA CHMIELARZ
Data wytworzenia:
2006-11-13
Data publikacji:
2009-09-21
Data aktualizacji:
2018-10-10