BIP MJO - Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych

 Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - (pobierz plik)

 


Przetargi w ZSPM:


ZSPM-KG-271-1/18

Wykonanie remontu sanitariatów i zaplecza przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie os. Tysiąclecia 38

Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

Ogłoszenie - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Odpowiedź na pytanie wykonawcy - pobierz plik

Zestawienie ofert - pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz plik