BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Mienie

 

 

 

AKTYWA Stan na dzień 31.12.2016 r. (zł) Stan na dzień 31.12.2017 r. (zł)
Wartości niematerialne i prawne  20 725,50  -
Środki trwałe  79 933,33  29 073,74
Urządzenia techniczne i maszyny  63 090,81  27 364,65
Inne środki trwałe  16 842,52  1 709,09