BIP Archiwalny - A_ZSOiE (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XIX/213/11 RADY MIASTA KRAKOWA )
Dokument archiwalny

Struktura organizacyjna
Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych

 


1. XVIII Liceum Profilowane

Liceum Profilowane jest 3-letnią szkołą na podbudowie gimnazjum, kształci w profilach:
a. kreowanie ubiorów
b. ekonomiczno - administracyjnym.

2. Technikum Odzieżowo - Ekonomiczne nr 19

4 - letnie Technikum Odzieżowo - Ekonomiczne na podbudowie gimnazjum, kształci w zawodzie:
a. technik technologii odzieży
b. technik ekonomista

3. Technikum Uzupełniające nr 12 na podbudowie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej

Technikum Uzupełniające 3 - letnie kształci w zawodzie "technik technologii odzieży"

4. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 17 na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 3 -letnie kształci w zawodzie:
a. technik technologii odzieży.
Kształcenie odbywa się w formie wieczorowej

5. Zasadnicza Szkołą Zawodowa nr 20

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 - letnia kształci w zawodzie:
a. krawiec

6. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 7 wieczorowa

Szkoła Policealna dla Dorosłych 2 - letnia kształci w zawodach:
a. technik technologii odzieży
b. technik administracji
c.technik ekonomista
d. technik rachunkowości