BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Chemicznych wchodzą:

  • XXVI Liceum Ogólnokształcące klasy dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów szkół podstawowych

 

Klasa z rozszerzoną biologią, chemią i z elementami analizy medycznej i sądowej 

Klasa z rozszerzoną biologią, językiem polskim i z językiem migowym 

 

  • Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów szkół podstawowych

Technik Analityk

 

Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych: mgr inż. Elżbieta Ramatowska

Z- ca Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych: mgr Adriana Klepka

Z- ca Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych: mgr Barbara Machnik

 

Struktura organizacyjna

Dane teleadresowe dla poszczególnych jednostek są takie same jak dla Zespołu Szkół Chemicznych.