BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4

 

             Struktura ZSM Nr 4


 Szkoła Branżowa I Stopnia nr 18 dla młodocianych pracowników

o specjalnościach:

  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych
  • Blacharz samochodowy
  • Lakiernik
     

Technikum Mechaniczne nr 30 na podbudowie gimnazjum (4-letnie) dla młodzieży,

zawód:

- technik mechanik lotniczy


- technik pojazdów samochodowy


- technik awionik


- technik lotniskowych służb operacyjnych


- technik eksploatacji portów i terminali
 

Technikum Mechaniczne nr 30 na podbudowie szkoły podstawowej (5-letnie) dla młodzieży,

 

zawód:

 

 

 

- technik mechanik lotniczy

 

 

 

 

 

- technik pojazdów samochodowy

 

 

 

 

 

- technik awionik

 

 

 

 

 

- technik lotniskowych służb operacyjnych

 

 

 

 

 

- technik eksploatacji portów i terminali

 

 

 

                 

VII Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych


Zawodowe Kursy Kwalifikacyjne
Dyrektor ZSM Nr 4: mgr Beata Ostafin-Ostrowska

Wicedyrektor ZSM Nr4: mgr Ewa Bochniak

Dane teleadresowe podane w informacjach organizacyjnych szkoły dotyczą każdej szkoły wchodzącej w skład całego Zespołu Szkół.