BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 4

im. gen. Augusta Emila Fieldorfa  "Nila"

Kraków, ul. Podbrzezie 10 

 

   
Zapraszamy również do serwisu domowego  

 

 

Zakres prowadzonej działalności: 
Kształcenie młodzieży na poziomie branżowej szkoły I stopnia i technikum

oraz dorosłych na poziomie liceum i zawodowych kursów kwalifikacyjnych.

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie ZSMNr4

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR ANNA ŁABNO
Osoba publikująca:
DOROTA MONDZIK
Data wytworzenia:
2006-06-01
Data publikacji:
2010-02-08
Data aktualizacji:
2017-09-30