BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2

UCHWAŁA NR LXXXIX/2250/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3,

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie.