BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

Finanse i mienie ZSE Nr 2


W tym dziale prezentujemy informacje o:

 

- budżecie szkoły,

 

- majątku szkoły,

 

- zawartych umowach najmu, dzierżawy i użyczenia