BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2

Prawo

            Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie jest placówką oświatową zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.) oraz samorządową jednostką organizacyjną w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).

        Organem prowadzącym jest Miasto Kraków, jako miasto na prawach powiatu.

 


Zobacz:


    Internetowy System Aktów Prawnych

 

 

    Regulamin Zamówień Publicznych do 30 000 euro