BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

  

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, jest przygotowana do realizacji zadań związanych z wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wspomagania ,które obejmuje:

wsparcie w rozwiązywaniu trudności i problemów zwiększenie kompetencji nauczycieli jak również podniesienie jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.

 

W ramach wspomagania proponujemy :

- wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od V 2018 do V 2019 roku,

- pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz realizacji działań zaplanowanych w: Planie Rozwoju Szkoły, w Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,

- wsparcie w rozwiazywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych,

- udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy z Przedszkolem/Szkołą/Placówką zawarte zostały w PROCEDURZE ORGANIZACJI WSPOMAGANIA 2018.pdf

Dyrektorzy zainteresowani współpracą z naszą Poradnią proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszenia- Wspomaganie1 2018.doc i odesłanie w wersji elektronicznej lub papierowej pod wskazany w Karcie adres.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt.

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

ul. św. Gertrudy 2

31-046 Kraków

tel.: (12) 4224383, 660637312

e-mail: spppddzne@gmail.com

 

Równocześnie prosimy Państwa o rozpropagowanie wśród nauczycieli , wychowawców , specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia .

Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.