BIP Archiwalny - A_SOSWO (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXII/457/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Kontrole

 • Urzędu Miasta Krakowa
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Urzędu Dozoru Technicznego
 • finansowe
 • dokumentacji szkolnej
 • stanu technicznego budynków
 • stanu technicznego kanalizacji
 • aparatów i instalacji gazowej
 • instalacji elektrycznej
 • kominiarskie
 • sprzętu przeciwpożarowego 

 

Protokoły z ostatnich kontroli

Kontrola techniczna podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych – 27.08.2019

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych – 26.08.2019

Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych – 27.05.2019

Badanie stanu technicznego budynku – przegląd półroczny – 26.05.2019

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych – protokół nr 17 – 22.05.2019

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych – protokół nr 18 – 21.05.2019

Sprawdzenie pomiaru stanu izolacji kabli i przewodów – protokół nr 19 – 21.05.2019

Sprawdzenie pomiaru stanu izolacji kabli i przewodów – protokół nr 16 – 21.05.2019

Okresowa kontrola przewodów kominowych – 21.05.2019

Kontrola instalacji i aparatów gazowych w lokalu – 20.05.2019

Sprawdzenie stanu kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wodociągowej – 20.05.2019

Wykonanie czynności dozoru technicznego – badanie okresowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych – 13.05.2019

Wykonanie czynności dozoru technicznego – badanie okresowe dźwigu – 13.05.2019

 

Kontrola i konserwacja klimatyzatorów – 30.05.2018

Badanie stanu technicznego budynku – przegląd półroczny – 29.05.2018

Sprawdzenie pomiaru stanu izolacji kabli i przewodów – protokół nr 12 – 28.05.2018

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych – protokół nr 11 – 28.05.2018

Sprawdzenie stanu kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wodociągowej – 25.05.2018

Kontrola instalacji i aparatów gazowych w lokalu – 25.05.2018

Okresowa kontrola przewodów kominowych – 8.05.2018

Badanie stanu technicznego budynku – przegląd półroczny – 29.11.2017

Kontrola instalacji i aparatów gazowych w lokalu – 24.11.2017 

Sprawdzenie i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego – 24.11.2017

Sprawdzenie stanu kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wodociągowej – 24.11.2017

Kontrola techniczna podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych – 31.07.2017

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych – 31.07.2017

Kontrola krytej pływalni – 30.05.2017

Badanie stanu technicznego budynku – przegląd półroczny – 30.05.2017

Kontrola i konserwacja klimatyzatorów – 30.05.2017

Sprawdzenie pomiaru stanu izolacji kabli i przewodów – 29.05.2017

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych (pomieszczenia mokre: szkoła) – 29.05.2017

Okresowa kontrola przewodów kominowych – 17.05.2017

Kontrola instalacji i aparatów gazowych w lokalu – 23.05.2017

Sprawdzenie stanu kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wodociągowej – 23.05.2017

Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu – protokół 230.2017.HD – 16.05.2017

Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego obiektu – protokół 220.2017.HD – 16.05.2017

Wykonanie czynności dozoru technicznego – badanie okresowe urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych – 11.04.2017

Wykonanie czynności dozoru technicznego – badanie okresowe dźwigu – 11.04.2017

Przegląd obiektu w zakresie BHP – 16.02.2017

Sprawdzenie pomiaru stanu izolacji kabli i przewodów – 31.05.2015

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych (pomieszczenia suche: szkoła) – 31.05.2015

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych (pomieszczenia suche: Nowy Internat) – 14.11.2014

Sprawdzenie pomiaru stanu izolacji kabli i przewodów – 14.11.2014

Badanie doraźno-kontrolne stałych zbiorników ciśnieniowych – filtrów wody – 21.08.2014

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych – protokół 26/2014 – 28.05.2014

Sprawdzenie pomiaru stanu izolacji kabli i przewodów – protokół 27/2014 – 28.05.2014

Okresowe pomiary instalacji odgromowej – 31.12.2013

Okresowa kontrola pięcioletnia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego – 21.06.2013 

Sprawdzenie stanu kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wodociągowej – 25.05.2015

Kontrola instalacji i aparatów gazowych w lokalu – 25.05.2015

Sprawdzanie okresowe skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji platformy – 30.03.2015

Sprawdzenie i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego – 14.11.2014

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych – protokół 20/2014 – 28.05.2014

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych – protokół 21/2014 – 28.05.2014

Badanie i pomiar wyłączników różnicowo-prądowych – protokół 22/2014 – 28.05.2014

Sprawdzenie pomiaru stanu izolacji kabli i przewodów – protokół 23/2014 – 28.05.2014

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych – protokół 24/2014 – 28.05.2014

Sprawdzenie pomiaru stanu izolacji kabli i przewodów – protokół 25/2014 – 28.05.2014