BIP Archiwalny - A_SOSWO (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXII/457/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Jak załatwić sprawę

 

Sekretariat Ośrodka

tel.: 12 266 66 80, 12 269 31 25, 12 267 44 20

fax:12 266 86 22

e-mail: sosw@blind.krakow.pl

czynny: poniedziałek – piątek 7.00–14.00

 

 

Biblioteka – tel.: 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 126

e-mail: biblioteka.dn@gmail.com

 • poniedziałek  8.00–15.00
 • wtorek  9.10–18.00
 • środa  8.00–14.30
 • czwartek  8.00–18.00
 • piątek  8.00–15.00

 

Opieka pielęgniarska – tel. 12 266 66 80 lub 12 269 31 25, wewn. 125

 • poniedziałek–piątek

07.00–19.00 – pielęgniarka NZOZ Kraków-Południe

19.00–07.00 – ratownik medyczny ZOL w Krakowie

 • sobota, niedziela

07.00–07.00 – ratownik medyczny ZOL w Krakowie

 

Opieka stomatologiczna

 • poniedziałek, wtorek – 10.25–18.00
 • czwartek – 08.00–11.00

 

 

Sprawy prowadzone przez Ośrodek

Obowiązek szkolny:

 • zapisy do szkoły,
 • ewidencja uczniów,
 • arkusze ocen i dzienniki.

 

Sprawy administracyjne:

 • wydawanie legitymacji uczniowskich,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego,
 • skreślenia z listy uczniów,
 • wydawanie duplikatów.

 

Postępowanie w sprawach nieletnich – wnioski do Sądu Rodzinnego.

 

Sprawy kadrowe – sprawy osobowe pracowników Ośrodka.

 

Sprawozdawczość: raporty, sprawozdania, rejestry, ewidencje.

 

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników,
 • księgi uczniów,
 • dzienniki lekcyjne,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi protokołów egzaminów dojrzałości,
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • zarządzenia dyrektora Ośrodka,
 • plany budżetowe,
 • dokumentacja finansowa i księgowa,
 • kroniki szkolne.