BIP Archiwalny - A_SOSWO (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXII/457/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania Ośrodka:

 

Uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczące przekształcenia szkół w związku z reformą oświaty:

UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17– 29.03.2017

 

Akty założycielskie szkół wchodzących w skład Ośrodka:

 

 

Statut Ośrodka

Statut Szkoły Podstawowej Nr 73

Statut Technikum Nr 26

Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 33

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5

Statut Szkoły Policealnej Nr 19

Statut XI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego

 

Regulamin Internatu

 

 

W związku z reformą oświaty (Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 60), na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, zostało zlikwidowane Gimnazjum nr 68 Specjalne, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 33 zmieniła nazwę na Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia Nr 33.

 

Dokumenty archiwalne:


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-13 21:04:56
MAGDALENA KOSEK
 Przeniesiono do archiwum
2018-11-28 12:13:45
MAGDALENA KOSEK
 Edycja
2018-11-16 11:28:04
MAGDALENA KOSEK
 Edycja
2018-01-05 21:36:22
MAGDALENA KOSEK
 Edycja
2017-12-18 13:50:10
MAGDALENA KOSEK
 Edycja
2017-12-01 14:11:07
MAGDALENA KOSEK
 Edycja
2017-10-16 23:15:46
MAGDALENA KOSEK
 Edycja
2017-10-16 22:57:42
MAGDALENA KOSEK
 Edycja
2017-10-16 22:24:33
MAGDALENA KOSEK
 Edycja
2017-09-18 13:49:03
MAGDALENA KOSEK
 Edycja