Archiwum BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
Dokument archiwalny

Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania Ośrodka:

 

Uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczące przekształcenia szkół w związku z reformą oświaty:

UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17– 29.03.2017

 

Akty założycielskie szkół wchodzących w skład Ośrodka:

 

 

Statut Ośrodka

Statut Szkoły Podstawowej Nr 73

Statut Technikum Nr 26

Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 33

Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5

Statut Szkoły Policealnej Nr 19

Statut XI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Statut Szkoły Muzycznej I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego

 

Regulamin Internatu

 

 

W związku z reformą oświaty (Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 60), na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, zostało zlikwidowane Gimnazjum nr 68 Specjalne, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 33 zmieniła nazwę na Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia Nr 33.

 

Dokumenty archiwalne: