BIP Archiwalny - A_SOSWO (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXII/457/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Oferta jednostki

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku, którym oprócz edukacji zapewnia wszechstronną rewalidację i opiekę. Realizuje program nauczania szkoły ogólnodostępnej z dostosowaniem metod i form pracy do potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

Typy niepełnosprawności uczniów

 • słabo widzący
 • niewidomi
 • z niepełnosprawnością sprzężoną

Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie z całego kraju na podstawie skierowania.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Szkoła Podstawowa nr 73 z oddziałem przedszkolnym
 • Technikum Nr 26
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 33
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5
 • Szkoła Policealna Nr 19
 • XI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Muzyczna I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego
 • Internat

 

Kształcenie zawodowe
Ośrodek ma uprawnienia do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego we wszystkich kształconych zawodach.

 • Technikum - technik prac biurowych, technik tyfloinformatyk, technik realizacji dźwięku, technik architektury krajobrazu, technik masażysta;
 • Branżowa Szkoła I stopnia - ogrodnik (kierunek tylko dla uczniów słabo widzących), koszykarz-plecionkarz;
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy - kształcenie wielozawodowe, uczniowie ze sprzężoną niepełnosprawnością rozwijają swoje umiejętności manualne i społeczne;
 • Szkoła Policealna - technik administracji, technik tyfloinformatyk, technik realizacji dźwięku, florysta.

 

Baza jednostki

Baza dydaktyczna, doskonale wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, dostosowana jest do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku oraz z niepełnosprawnością sprzężoną - pracownie przedmiotowe kształcenia ogólnego i warsztaty do nauki zawodów, w tym nowoczesne, profesjonalne studio nagrań, pracownia tyfloinformatyczna, biurowa, plecionkarska, masażu, ogrodnicza oraz szklarnia. Skomputeryzowana, multimedialna biblioteka, zaspokajająca potrzeby czytelnicze uczniów, również dostosowana jest do ich możliwości wzrokowych.

 
Gabinety specjalistyczne obejmujące uczniów kompleksową opieką to wczesne wspomaganie rozwoju (nie tylko dla dzieci z dysfunkcją wzroku), terapia widzenia, orientacja przestrzenna, logopedia, terapia muzyczna, pedagogiczna, audio-psycho-lingwistyczna (Tomatis), rewalidacja indywidualna, Szkolny Ośrodek Kariery (doradztwo zawodowe) oraz rehabilitacja ruchowa (diagnozowanie biomechaniczne i funkcjonalne; zabiegi kinezyterapii, masażu klasycznego, fizykoterapii - elektroterapia, laseroterapia, hydroterapia; metody PNF, NDT-Bobath, McKenzie, Mulligan, terapia manualna).

 

Na terenie Ośrodka znajduje się również gabinet stymulacji sensomotorycznej, sala doświadczania świata, basen, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna oraz ogród ze ścieżką sensoryczną.

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
Działania gabinetów psychologiczno-pedagogicznych, prowadzone na każdym etapie kształcenia, obejmują rozmowy terapeutyczne z uczniami i ich rodzicami, poradnictwo, indywidualne zajęcia terapeutyczne, psychoedukację oraz współpracę z nauczycielami i wychowawcami.

 

Zespół konsultacyjny oferuje bezpłatne konsultacje dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ogólnodostępnych oraz ich rodziców i nauczycieli.

 

Opieka medyczna
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
gabinet stomatologiczny

 

Zajęcia pozalekcyjne
Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez bogatą ofertę możliwości zaangażowania się w pracę pozalekcyjną. W Ośrodku działają koła zainteresowań: bukieciarskie, plastyczne, ceramiczne, dziennikarskie, szachowe, wioślarskie, żeglarskie, krajoznawczo-turystyczne PTTK, Szkolny Klub Europejski, English Club prowadzony przez native speakerów, drużyny harcerskie i zuchowe, zespoły muzyczne, grupy wokalno-instrumentalne, chór, Zespół Pieśni i Tańca oraz radiowęzeł. Uczniowie rozwijają również swoje zdolności i motywację uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach artystycznych, konkursach, projektach, warsztatach edukacyjnych, zajęciach sportowych, wycieczkach, zlotach turystycznych oraz imprezach integracyjnych.

 

Realizowane eksperymenty i innowacje
W Szkole Muzycznej I stopnia realizowany jest eksperyment pedagogiczny polegający na innowacyjnej organizacji nauczania z uwzględnieniem dysfunkcji wzroku i innych niepełnosprawności uczniów.

 

Osiągnięcia uczniów
Uczniowie Ośrodka odnoszą wiele sukcesów artystycznych, sportowych i naukowych, zdobywając liczne medale, nagrody i wyróżnienia, w tym najbardziej prestiżowe stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Sapere Auso oraz nagrody Prezydenta Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratora Oświaty. W 2009 Marcin Ryszka zdobył 3 srebrne medale na Mistrzostwach Świata w Pływaniu zorganizowanych przez MKP w Rio de Janeiro, a następnie został uhonorowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych tytułem i statuetką IDOL 2010.

 

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

 • szkoły i organizacje dla osób niewidomych i słabo widzących
 • Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących NADZIEJA
 • Lattitude - organizacja, dzięki której uczniowie mają zapewniony stały kontakt z native speakerami z Australii, Nowej Zelandii i Kanady

 

Dyrektor: Agnieszka Nawrocka

 

Dane teleadresowe
adres: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
tel.: +48122666680, +48122693125, +48122674420

fax: +48122668622
e-mail: sosw@blind.krakow.pl

www.blind.krakow.pl

 

Dojazd

przystanki autobusowe lub tramwajowe: Rynek Dębnicki, Konopnickiej, Jubilat, Centrum Kongresowe ICE

Mapa