BIP Archiwalny - A_SOSWO (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXII/457/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
Symbol: SOSWO
Adres: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
Telefon: +48122666680, +48122693125, +48122674420
Faks: +48122668622
Email: sosw@blind.krakow.pl
WWW: http://www.blind.krakow.pl
NIP: 9441315341
REGON: 000192790
Zakres działania: działalność edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza
Uwagi: dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Marlena Dyrek, e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor Ośrodka mgr Agnieszka Nawrocka
Wicedyrektorzy: 
kierująca Szkołą Podstawową nr 73 mgr inż. Iwona Ingram-Tomana
kierująca szkołami ponadgimnazjalnymi, ponadpodstawowymi mgr inż. Teresa Miszke
kierująca Szkołą Policealną Nr 19 mgr inż. Teresa Miszke
kierująca XI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych mgr inż. Teresa Miszke
kierujący Szkołą Muzyczną mgr Małgorzata Bała
kierująca Internatem mgr Elżbieta Hardzina
kierująca Internatem mgr Sylwia Sermet