BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń 

 

Aktualne dane znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Umowy najmu"