BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

Akty administracyjne wydawane przez jednostkę:

 

W związku z przeprowadzoną reformą oświaty (Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz uchwałami Rady Miasta Krakowa w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (Uchwała RMK nr 1677/17, 1678/17 oraz 741/16, 742/16, 1749/17, 1750/17) dokonano przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących Nr 29 w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia dla Niesłyszących nr 29.