BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4

Oferta jednostki

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 7 do 24 lat oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w wieku 7 do 25 lat

Typy niepełnosprawności uczniów

-z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,znacznym i głębokim
-z niepełnosprawnością sprzężoną
-z autyzmem
-z autyzmem, przy wykorzystaniu metody behawioralnej

W skład Ośrodka wchodzą:

-Przedszkole Specjalne nr. 15,

-ośmioletnia Specjalna Szkoła Podstawowa nr. 6,

-Filia nr. 1 Szkoły Podstawowej nr 6. na os.Zielonym 28,

-Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr. 3,

-grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych,

-internat.


Kształcenie zawodowe

Szkoła Przysposabiająca do Pracy - kształcenie wielozawodowe, uczniowie rozwijają swoje umiejętności manualne i społeczne.

Baza jednostki

Budynek Ośrodka położony jest nad Wisłą w okolicy Skałki, posiadamy duży teren zielony z placem zabaw. 
Na każdym poziomie kształcenia uczniowie mają do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz liczne pracownie przedmiotowe, między innymi komputerową, gospodarstwa domowego, majsterkowania. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone: bibliotekę, salę rehabilitacyjną i gimnastyczną. Posiadamy internat.
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
Na każdym etapie kształcenia zapewniona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmująca rozmowy terapeutyczne z uczniami i ich rodzicami, poradnictwo, indywidualne zajęcia terapeutyczne, psychoedukację oraz współpracę z nauczycielami i wychowawcami. Przeprowadza się również badania psychologiczne na potrzeby orzecznictwa.

Opieka medyczna
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Zajęcia pozalekcyjne
Na terenie Ośrodka działają liczne koła zainteresowań: fotograficzne,przyrodnicze,turystyczne,komputerowe, ceramiczne.
Posiadamy zespół muzyczny „I oto chodzi",teatrzyk "Przyjaciele". Organizowane są zajęcia na basenie, prężnie działa Sekcja Olimpiad Specjalnych.
Uczniowie rozwijają również swoje zdolności i motywację uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach artystycznych, konkursach, projektach, warsztatach edukacyjnych, zajęciach sportowych, wycieczkach, zlotach turystycznych oraz imprezach integracyjnych.

Realizowane eksperymenty i innowacje
nie

Osiągnięcia uczniów
Uczniowie Ośrodka odnoszą wiele sukcesów artystycznych i sportowych, zdobywając liczne medale, nagrody i wyróżnienia.

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

-Uniwersytet Pedagogiczny
-WSFP Ignatianum
-AWF
-UJ
-Princeton Child Development Institute
-MODN
-Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
-Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem " Pro Futuro "
-Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
-Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie
-Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
-domy kultury
-szkoły z terenu Krakowa
-parafia św.Katarzyny
-Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Bądźcie z nami"
-Stowarzyszenie "Razem z czwórką"

Dyrektor:
Marek Tokajuk

Dane teleadresowe

ul.Wietora 7

31-067 Kraków

tel/fax  (12) 430-54-00 - Wietora 7

Tel/Fax (12) 642 27 90 - Os. Zielone 28

e-mail : sekretariatsosw4@interia.pl

www.sosw_4_kr.republika.pl

www.aba-autyzm.org

Dojazd:
Tramwaje: 3,6,10,40,78; autobusy: 304, 522

Mapa

/zalaczniki/dokumenty/n/87904/karta