BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

 

Majątek 2017 r. - 10 430 503,15

 

 

Środki trwałe;

011 - 9 046412,08

 

Pozostałe srodki trwałe;

013 - 1 024 387,07

 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne;

020 - 6 051,30

 

Wyposażenia

353 652,70