BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Oferta jednostki

Typy niepełnosprawności uczniów;


Ucznowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami oraz autyzmem.


Do SOSW nr 2 przyjmowani są ucznowie, którzy posiadają :

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wydane przez Poradnę Psychologiczno - Pedagogiczną.


W skład Ośrodka wchodzą:
1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 46

3. Szkoła Specjalna Przysposabniająca do Pracy nr 8

4. Internat (dla dziewcząt i chłopców)


www.sosw2.plBaza jednostki (możliwość obejrzenia filmu)

Zajęcia wspierające rozwój dziecka

- Logopedia

- Sala doświadczania świata

- Rewalidacja indywidualna

- Terapia ruchowa

- Terapia metodą Tomatisa

- Terapia światłem

- Terapia metodą Biofeedback

- Sala gier i zabaw ruchowych

- Gimnastyka korekcyjna

- Sala językowa

- Muzykoterapia

- Pracownie techniczne

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Zapewniamy;

poradnictwo dla rodziców

pomoc pedagoga

pomoc psychologa

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 

Opieka medyczna
opiekę medyczną (psychiatra, pielęgniarka)


Zajęcia pozalekcyjne
- koła zainteresowań

- harcerstwo

 

Dyrektor:
mgr Józef Pacuła - dyrektor

mgr Anna Duda - Kras - wicedyrektor

mgr Aneta Halabowska - wicedyrektor

mgr Mariola Kuszyńska - kierownik intyernatu


Dane teleadresowe
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2

30-523 Kraków

ul. Zamoyskiego 100


Sekretariat Ośrodka tel.: 12 656 46 03  fax.; 12 423 62 33

Sekretariat Szkoła tel.: 12 656 13 56 fax.: 12 423 62 33

 

NIP 679-210-10-78

 

Numer konta: 62 1020 2892 0000 5802 0590 8381

 

e-mail

 

Sekretariat Ośrodka: osw2@tlen.pl

Sekretariat Szkoła: szkola@sosw2.pl

Dyrektor Ośrodka: dyrektor@sosw2.pl

Kierownik Internatu: internat.sosw2@o2.pl

 


Dojazd:

Rozkłady jazdy na przystanku Rondo Matecznego;

 

8 Tramwaj w kierunku Bronowice Małe

10 Tramwaj w kierunku Os.Piastów

23 Tramwaj w kierunku Bieżanów Nowy

144 Autobus w kierunku Prądnik Biały

164 Autobus w kierunku Górka Narodowa

173 Autobus w kierunku Azory

179 Autobus w kierunku Dworzec Główny Zachód (Galeria)

184 Autobus w kierunku Prądnik Czerwony

304 Autobus w kierunku Wieliczka

 


Mapa

  

WYNAJMY