BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

 

Mienie

  

Majątek 2019 r. - 12 073 433,21

 

Środki trwałe;

011 - 10 777 422,30

 

Pozostałe środki trwałe;

013 - 1 2906140,61

 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne;

020 - 5400,30

 

Wyposażenia

351 812,41