BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 jest jednostką budżetową.

Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

Budżet przyznawany jest jednostkom na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa w styczniu każdego roku.

Finanse jednostki na rok 2019 określa Plan Finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2019, podpisany przez Dyrektora Wydziału Edukacji UMK, Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta UMK oraz Dyrektora placówki.

FINANSE

 

Budżet:

Dochody:

- zgodnie z planem finansowym

Wydatki:

- zgodnie z planem finansowym.

 

MIENIE

 

SOSW nr 1 posiada cztery budynki na terenie Krakowa.

W tym przy ulicy Barskiej 45 znajdują się:

 

- dyrekcja Placówki,

- księgowość,

- warsztaty szkolne;

 

Przy ulicy Szujskiego 2:

 

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 30,

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2.

 

 W budynkach przy ulicy Szwedzkiej 42 mieszczą się:

 

- warsztaty szkolne,

- internat.