BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14

Struktura Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14

WŁADZE  

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 - mgr Stanisław Wydra

Wicedyrektor - mgr Wiesława Chytry

Wicedyrektor - mgr Andrzej Skrzypek

Kierownik warsztatu - mgr Bożena Kodź 

SZKOŁA

Szkoła Podstawowa nr 71

Klasy I-III - os.Górali 18, 31-961 Kraków 

Klasy IV-VIII - os.Sportowe 28, 31-966 Kraków

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 31

os.Sportowe 28, 31-966 Kraków 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

os.Sportowe 28, 31-966 Kraków

Stołówka

os.Górali 18, 31-961 Kraków 

 


 

 

Organy Szkoły

 

        Rada Pedagogiczna ZSS nr 14


Dyrektor Szkoły nr 14


Rada Rodziców ZSS nr 14  
Samorząd Uczniów ZSS nr 14  
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I Stopnia
Rada Pedagogiczna Szkoły Przysposabiajacej do Pracy

 

 

Zespoły Przedmiotowe i zadaniowe, komisje poszczególnych i międzyszkolne

 

Zespoły ds. Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych