BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

 

Zasady udzielania informacji publicznej:

1. Informacje publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Jednostki. Udostępnienie informacji publicznej nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. Informacja publiczna , która może być niezwłocznie udostępniona , jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

3. Informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólne dostępnych.

 

Informacje o warunkach pobytu i zasadach przyjęcia do DPS im. L. i A. Helclów można uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 12 634 42 55 w. 212 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej: 

 

Przyjęcie do DPS oraz zapewnienie niezbędnej pomocy mieszkańców w dokonywaniu zakupów: