BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

[ 2016.10.05 ] dot. prowadzonego postępowania Nr DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/12N/2016 pn. „Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewym i prawym skrzydle budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”


[ 2016.10.05 ] Załącznik 01 - Informacja z otwarcia ofert - art.86 ust.5 - 05.10.2016

[ 2016.10.07 ] Załącznik 02 - Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 5.10.2016r.

  

[ 2016.10.05 ] Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego”.


[ 2016.10.05 ] Załącznik 01 - 01.10-2016 Instalacje EL_DPS Kraków PRZEDMIAR 2_1

[ 2016.10.05 ] Załącznik 02 - projekt elektryczny

[ 2016.10.05 ] Załącznik 03 - WYJAŚNIENIE 1 – 5.10.2016

[ 2016.10.05 ] Załącznik 04 - DPS HELCLÓW-AGREGAT WODY LODOWEJ Z FUNDAMENTEM-PRZEDMIAR

[ 2016.10.05 ] Załącznik 05 - STWiORB

[ 2016.10.17 ] Załącznik 06 - Wyjasnienie nr 2- 17.10.2016

[ 2016.10.19 ] Załącznik 07 - Informacja z otwarcia ofert - art.86 ust.5


[ 2016.10.27 ] Zawiadomienie o wyborze oferty

[ 2016.11.04 ] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 336066

 


 

 

 

 

 

[ 2016.10.05 ] Remont części istniejącego muru ogrodzeniowego

Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”

część II - segment nr 4


Zawiadomienie o wyborze oferty

[ 2016.10.10 ] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 

 

 

[ 2016.10.05 ] Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

Informacja z otwarcia ofert -art.86 ust.5 - 04.10.2016

[ 2016.10.11 ] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ŁÓŻKA

[ 2016.10.27 ] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ŁÓŻKA 331790-2016

 

 


Przebudowa budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego

 

Ogłoszenie nr 317690 – 04.10.2016

 

SIWZ pompownia wentylatornia

 

Ekspertyza techniczna

 

Opinia konserwatorska

 

Projekty

 

Przedmiary

 

 

 

Zał. Nr 1 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków

 

Zał. Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-22

 

Zal. Nr 3 Wzor Umowy pompownia

 

Zał. Nr 4 FORMULARZ OFERTOWY

 

Zał. Nr 5 - Oświadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust.1 pkt. 23

 

ZAł. Nr 6 - Kier. branży instal. Wentylacyj.

 

ZAł. Nr 7 - Kier. branży konstruk-budowl

 

Zał. Nr 8 - Wykaz robót Wykonawcy

 

ZAł. Nr 9 - Kier. branży elektrycznej


 

 

Przejdź do strony domowej zamówień publicznych

na rok 2016:

MUR DPS

26-09-2016 nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/ RB/ 11N /2016

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA - DOTYCZY MURU CZĘŚĆ I I CZĘŚĆ III

 

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA -I; III Czesc.docx

 

Informacja z otwarcia ofert - Mur

 

INFORMACJA z otwarcia ofert -art.86 ust.5 - 26.09.2016.doc

 

 

 

 

Wyjaśnienia do przetargu pn. Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewym i prawym skrzydle budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie:

OGŁOSZENIA o zamówieniu i o zmianie ogłoszeń:


[ 2016.10.26 ] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[ 2016.11.07 ] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 337430WYJAŚNIENIE NR 4 dot. prowadzonego postępowania Nr DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/12N/2016 pn. „Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewym i prawym skrzydle budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”.


Wyjasnienie nr 4- 28.09.2016Ogłoszenie nr 309150 p.poż.

Ogłoszenie nr 309832 - 16.09.2016

Ogłoszenie nr 309848 -2 -16.09.2016

Ogłoszenie nr 314252- 27.09.2016

Ogłoszenie nr 315445 - 29.09.2016


Wyjasnienie nr 3- 26.09.2016.doc

Załaczniki do WYJAŚNIENIE NR 3:

scan uzgodnienia z konserwatorem str 1

scan uzgodnienia z konserwatorem str 2

1A_WPO_DPS_W_pompownia

2A_WPO_DPS_W_pompownia

3A_WPO_DPS_W_pompownia

_1_PIETRO.dwg

_2_PIETRO.dwg

_3_PIETRO.dwg

_PARTER.dwg

_PIWNICA.dwg

_PRZEKROJ.dwg

Wyjasnienie nr 1- 20.09.2016.docx

Wyjasnienie nr 2- 22.09.2016.docxDostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA ŁÓŻKA


Ogłoszenie nr 315080 - ZMIANA OGŁOSZENIA - łóżkaWyjasnienie nr 5- 28.09.2016.docx

Wyjasnienie nr 4- 27.09.2016.doc

Wyjaśnienie nr 3 - 27.09.2016.doc

Wyjasnienie nr 2- 26.09.2016.doc

Wyjasnienie nr 1- 26.09.2016.doc


SIWZ - LOZKA 19.09.2016.doc
Zal. Nr 1 do SIWZ- szczeg. opis przed. zamow.docx
Zal. Nr 2 do SIWZ Oswiadczenie o spelnianiu warunkow.doc
Zal. Nr 1 do Formul. ofertow.p-zakres rzeczowy.docx
Zal. Nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-22.doc
Zal. Nr 4 Wzor Umowy - LOZKA.doc
Zal. Nr 5 do SIWZ_Formularz oferty.doc
Zal. Nr 6 - Oswiadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust.1 pkt. 23.doc
Zal. nr 7 - Wykaz dostaw.doc

Ogłoszenie nr 312017 ŁÓŻKA

 1. Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej na wszystkich kondygnacjach skrzydła lewego i prawego oraz piwnicy budynku głównego
 2. Remont części istniejącego muru ogrodzeniowego Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
 3. Sporządzenie ekspertyzy - sprawdzenie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, organizowanie procesu inwestycyjnego, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego DPS Helclów. Uwaga> ZMIANA SIWZ- 28.07.2016.docx
 4. Wynik postepowania o udzielenie zamowienia Budowa Pawilonu Seniora Artysty (pdf)
 5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 06 czerwca 2016 r. (nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/U/ 9N /2016) w załączeniu przesyła ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do przebudowy części środkowej budynku A w DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 oraz dostosowania całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej.
 6. Wyjasnienie nr 5- 08.06.2016.docx .Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 w załączeniu przesyła WYJAŚNIENIE NR 5 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , nr : DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016 – „Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora”.
 7. WYJAŚNIENIE NR 4 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , nr : DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016 - "Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora".
 8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.docx - Dom Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów w Krakowie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 02 czerwca 2016 r. (nr sprawy : DPS/ZP/2522/2532/ZP/U/ 8N /2016) w załączeniu przesyła ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowego.
 9.  
 10. WYJAŚNIENIE NR 3 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM ( umieszczonym tylko na stronie Zamawiającego ze względu na dużą objętość ): www.dpshelclow.pl dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , nr : DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/7N/2016 – „Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora”.
 11. WYJASNIENIA NR 2 - 01.06.2016.docx - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do przebudowy części środkowej budynku A w DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 oraz dostosowania całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej.
 12. WYJASNIENIE NR 1 - 31.05.2016 wadium (Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostosowania całego budynku A do wymogów ochrony pożarowej.
 13. WYJASNIENIE NR 1 24.05.2016 - III PAWILON SENIORA ARTYSTY
 14. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do przebudowy części środkowej budynku A
 15. Unieważnienie postępowania (- przebudowa części środkowej budynku A)
 16. Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego
 17. Budowa III Pawilonu Seniora Artysty
 18. Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego > unieważnienie postępowania dźwig towarowy
 19. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do przebudowy części środkowej budynku A.> ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY
 20. KANALIZACJA
 21. Opracowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowo-towarowego > unieważnienie postępowania dźwig towarowy
 22. Wędliny
 23. Sporządzenie ekspertyzy, sprawdzenie dokumentacji projektowej budowy Pawilon III
 24. Nabiał 2016
 25. Mięso 2016
 26. Olej 2016

 

 

na rok 2015:

 1. Olej 2015
 2. Nabiał 2015
 3. Mięso 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ