BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

REJESTRY

 

 

Rejestr zarządzeń Dyrektora

Rejestr wydanych dokumentów "za zgodność z oryginałem"

Rejestr wydanych upoważnień

Rejestr pieczątek

Rejestr pism przychodzących

Rejestr pism wychodzących

Rejestr delegacji służbowych

Rejestr instrukcji obowiązujących w DPS

Rejestr szkoleń pracowników

Rejestr sprawozdań do MOPS, GUS, PFRON

Rejestr przeprowadzonych kontroli w DPS

Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Rejestr spraw sądowych

Rejestry odpłatności mieszkańców

Rejestr wysokości świadczeń mieszkańców (emerytur oraz rent)

Rejestry depozytów pieniężnych miszkańców

Rejestr dokumentacji przechowywanej w składnicy akt

 

 

EWIDENCJE

Ewidencja pracowników

Ewidencja świadectw pracy

Ewidencja absencji pracowników

Ewidencja urlopów

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja zakupionych i wydanych materiałów biurowych

Ewidencja skarg i wniosków

Ewidencja zakupionych i rozkodowanych biletów MPK

Ewidencja zakupionych i rozkodowanych znaczków pocztowych

Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczeń ZUS

Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczenia w PZU

Ewidencja badań okresowych

Ewidencja mieszkańców DPS

Ewidencja ruchu mieszkańców

Ewidencja dokumentacji medycznej mieszkańców

Ewidencja spraw socjalnych mieszkańców

 

W Jednostce jest prowadzona składnica akt.

 

Informacje z rejestrów, ewidencje oraz składnicy akt są udostępniane na wniosek, przy zachowaniu przepisów:

 

 

 

Pytania dotyczące rejestrów, ewidencji oraz danych ze składnicy akt proszę kierować do dyrektora, tel. 12 422 99 56, sekretariat@dpsradziwillowska.krakow.pl