BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8