BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

Informacje o jednostce


Nazwa: Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8
Symbol: DPSR
Adres: ul. Radziwiłłowska 8, 31-026 Kraków
Telefon: +48124229956, +48124211516, 500195005
Faks: 12-422-99-56 wew.210
Email: sekretariat@dpsradziwillowska.krakow.pl
WWW: http://www.dpsradziwillowska.krakow.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/DPSRadziwillowska
NIP: 6761597167
Zakres działania: Dom jest jednostką stacjonarną pobytu stałego, zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.
Uwagi: Strony przyjmowane są w dni robocze w godzinach: 8-14; Dyrektor przyjmuje Mieszkańców i rodziny w dni robocze w godzinach 12.00-15.00
Władze:
Dyrektor mgr Halina Prozołowicz

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki