BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka

Na tej stronie prezentujemy przepisy dot. naszej placówki

 

Podstawa prawna działania:

 

1. Statut

2. Aneks do statutu
3. Regulamin pracy. 

Statut z aneksem - plik do pobrania