BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży


 

SCKM
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA STANOWISKO
SEKRETARKA
(NR REF. SCKM/1/2019)

 
Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 58 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 15 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.


Z kandydatami przeprowadzono indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.