BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Finanse i mienie

Szczegółowe informacje w zakładkach po lewej stronie, lub poniżej.

 

- Budżet

- Mienie

 

Sprawozdanie Finansowe za 2019 r. :

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

- Informacja dodatkowa

- Noty do informacji dodatkowej