BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Budżet

Stan na dzień: 21.01.2019 r.

OGÓŁEM

w tym:                                      

      4 299 500,00

  • działalność podstawowa
                    4 273 500,00
  • działalność dodatkowa
                         
  • zadania dzielnic
                        26 000,00