BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Budżet

Stan na dzień: 08.01.2020 r.

OGÓŁEM

w tym:                                      

      4 389 000,00

  • działalność podstawowa
                    4 374 000,00
  • działalność dodatkowa
                         
  • zadania dzielnic
                        15 000,00