BIP Archiwalny - A_ZSO11 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Struktura organizacyjna

1. Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II

2. XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II