BIP Archiwalny - A_ZSO11 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki

 
  1. Statut Gimnajum nr 5 im. Jana Pawła II w Krakowie
  2. Statut XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Krakowie


 

Podstawa prawna działania:


Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 11
Uchwała Rady Miasta w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11