BIP Archiwalny - A_ZSO11 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11
Symbol: ZSO11
Adres: Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków
Telefon: +48124111102
Faks: 012 412 17 00
Email: sekretariat@xxivliceum.krakow.pl
WWW: http://www.xxivliceum.krakow.pl
NIP: 6751026871
Zakres działania: edukacja gimnazjalna i ponadgimnazjalna
Uwagi: sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.30 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Sowa e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl
Władze:
Drektor: mgr Łukasz Karkowski
Z-ca Dyrektora: mgr Barbara Rasińska

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki