BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Mienie

 

I. Zestawienie środków trwałych (poprzednie).

Lp.

Nazwa środka trwałego

Wartość brutto

1.

Budynek szkolny

 

879.268,16

2.

Boisko szkolne

54.003,15

3.

Patelnia elektryczna

4.221,81

4.

Zmywarka

7.000,00

5.

Komputer ZSZO

3.560,13

6.

Monitoring

9.100,00

 

RAZEM

957.153,25

1.

Pozostałe środki trwałe

476.641,73

2.

Zbiory biblioteczne

83.235,34

3.

Wartości niematerialne i prawne

24.800,43

 

Razem

584.677,50

Łączna wartość środków trwałych

1.541.830,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główna Księgowa: Agata Sołtys

 

II. Zestawienie środków trwałych na dzień 01.01.2018 rok

III. Rachunek Zysków i strat jednostki

IV. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

V. Bilans